Watts Smart Home System

Heatnet Watts Smart Home System

Watts Smart Home System

Software updates

Volg voor de software update de volgende procedure

 1. Schakel de bedieningsunit UIT (knop op achterzijde), schakel na minimaal 30 seconden weer AAN
  Plaats de Micro SD card in de kaartlezer (zijkant unit)

  • Gebruik een Micro SD card, 16 GB FAT geformatteerd en voorzien van de juiste software update.
  • Zet de files uit de gedownloade ZIP file vooraf op de SD card.
  • Sla daarop alleen de files van de gewenste software update !
 2. Druk op MENU knop

 3. Druk daarna minimaal 3 seconden op knop INSTALLATIEMENU

 4. Selecteer UPDATE SOFTWARE

 5. Druk ca 5-10 seconden op knop "akkoord"
  Gewenste software wordt nu gekopieerd en ge´nstalleerd
  Verwijder de SD card niet voor einde van de software update.

 6. Wacht totdat de software update is voltooid, schakel bedieningsunit niet uit: deze zal opnieuw opstarten met de nieuwe software versie.
 
Copyright (c) 2017 Heatnet VOF