Overzicht onderdelen

Overzicht onderdelen Smart Home System

Centrale bedieingsunit, toegang tot WIFI

Digitale thermostaat

Programmeerbare digitale thermostaat

Draadloze radiatorthermostaat

Digitale thermostaat

Zoneregelingskast max.6 zones

Signaalversterker

Ontvanger verwarmen en/of koelen

Ontvanger 10Amp

Module verwarmen-koelen

Uitbreidingsmodule 6 zones

Uitbreidingsmodule 4 zones

Draadloze ontvanger aan/uit

Zoneregelingen met het Smart Home System

Stelmotortje